کد خبر: 1595 ، سرويس: روستا
تاريخ انتشار: 13 آبان 1396 - 20:29
تصاویری از پاکسازی اطراف جاده اصلی و هرس نمودن درختان در روستالينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/1595