کد خبر: 163 ، سرويس: روستا
تاريخ انتشار: 29 فروردين 1390 - 19:30
عکسهایی بسیار زیبا از بهار روستا

کشتزار گندم بالای روستانهرهای آبرسانی به نخلستانهای روستارودخانه حله در کنار روستا
جاده سیل بند کنار رودخانهمسابقه والیبال جوانان روستا در عصر روزهای نوروزاز چب به راست آقایان مصطفی زارع و حسن بناری در کنار میدان والیبال
مسیر ورودی به خیابان شهید محمدجواد بنافی

آرامگاه روستا در عصر پنجشنبه
لينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/163