کد خبر: 204 ، سرويس: ادبی
تاريخ انتشار: 11 مرداد 1390 - 20:15
سري اول پيامهايي از كاربران وب سايت بنارآزادگان

پيامهايي از حميد پارسا مهر، علي بناري و طاهره بنارينام: حمید پارسامهر
پیام:
به خدا گفتم بیا جهان را تقسیم کنیم. گفتم آسمان مال من، ابراش مال تو، دریا مال من، موجهاش مال تو، ماه مال من، خورشید مال تو، خداخندید و گفت: توبندگی کن، همش مال تو..... حتی من

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
نام: علی بناری
پیام:
خداوندا کفر نمی‌گویم پریشانم، چه می‌خواهی تو از جانم؟؟
مرا بی‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی..!!
خداوندا تو مسئولی......
خداوندا تو می‌دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است،
چه زجری می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...
خداوندا تو تنهایی و من تن‌ها
تو یکتایی و بی‌همتا...
ولیکن من نه یکتایم نه بی‌همتا،
فقط تنهای تن‌هایم.....

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
نام: طاهره بناری
پیام:
زندگی را نخواهیم فهمید اگر...
زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گل‌های سرخ دنیا متنفر باشیم فقط چون در کودکی وقتی خواستیم گل‌سرخی را بچینیم خاری در دستمان فرو رفته است.
زندگی را نخواهیم فهمید اگر دیگر آرزو کردن و رؤیا دیدن را از یاد ببریم و جرأت زندگی بهتر داشتن را لب طاقچه به فراموشی بسپاریم فقط به این خاطر که در گذشته یک یا چند تا از آرزو‌هایمان اجابت نشدند.
زندگی را نخواهیم فهمید اگر عزیزی را برای همیشه ترک کنیم فقط به این خاطر که در یک لحظه خطایی از او سر زد و حرکت اشتباهی انجام داد.
زندگی را نخواهیم فهمید اگر دیگر درس و مشق را‌‌ رها کنیم و به سراغ کتاب نرویم فقط چون در یک آزمون نمره خوبی به دست نیاوردیم و نتوانستیم یک سال قبول شویم.
زندگی را نخواهیم فهمید اگر دست از تلاش و کوشش برداریم فقط به این دلیل که یک بار در زندگی سماجت و پیگیری ما بی‌نتیجه ماند.
زندگی را نخواهیم فهمید اگر همه دست‌هایی را که برای دوستی به سمت ما دراز می‌شوند، پس بزنیم فقط به این دلیل که یک روز، یک دوست غافل به ما خیانت کرد و از اعتماد ما سوء استفاده کرد.
زندگی را هرگز نخواهیم فهمید اگر فقط چون یک بار در عشق شکست خوردیم دیگر جرأت عاشق شدن را از دست بدهیم و از دل‌بستن بهراسیم.

وب سايت بنارازادگان مطالب ادبي ارسالي توسط كاربران محترم را با نام آنها در وب سايت قرار مي دهد.

لينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/204