کد خبر: 314 ، سرويس: کامپیوتر، موبایل و اینترنت
تاريخ انتشار: 06 بهمن 1390 - 01:02
پیدا نمودن شماره تلفن همراه خود با ماشین حسابابتدا یک ماشین حساب آماده کنید تا با هم پیش رویم. ماشین حساب موبایل هم می‌شود.
۱. هفت رقم شمارهٔ تلفن خود را در نظر بگیرید.
۲. حالا سه رقم اول آن را وارد ماشین حساب کنید. یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ را در ماشین حساب وارد کنید.

۳. حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب کنید و حاصل را با ۱ جمع کنید.
۴. عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید.
۵. حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رابا عدد به دست آمده جمع کنید. یک بار دیگر چهار رقم پایانی شمارهٔ خود را با آن جمع کنید.
۶. عدد ۲۵۰ را از حاصل به دست آمده کم کنید.
۷. حالا حاصل را تقسیم بر ۲ کنید.
حالا این شماره برای شما آشنا نیست؟

لينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/314