کد خبر: 601 ، سرويس: ورزش روستا
تاريخ انتشار: 20 خرداد 1391 - 00:01
برنامه کامل جام ملتهای اروپا « یورو ۲۰۱۲ »

یورو ۲۰۱۲

برنامه کامل جام ملتهای اروپا «یورو ۲۰۱۲»
با دو ترتیب «بر اساس گروه‌ها» و «بر اساس روزهای بازی»

گروه A: لهستان، یونان، جمهوری چک و روسیه
گروه B: هلند، دانمارک، آلمان و پرتغال
گروه C: اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کرواسی
گروه D: اوکراین، سوئد، فرانسه و انگلیس

 

*گروه ۱:
جمعه ۸ ژوئن (۱۹ خرداد۱۳۹۱): شهر ورشو، لهستان - یونان ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
جمعه ۸ ژوئن (۱۹ خرداد۱۳۹۱): شهر بریسلاو، روسیه - جمهوری چک ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

سه‌شنبه: ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۱): شهر بریسلاو، یونان - جمهوری چک ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
سه‌شنبه:‌۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۱): شهر ورشو، لهستان - روسیه ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۱):‌ شهر بریسلاو، جمهوری چک - لهستان ، ساعت : ۲۳:۱۵ به وقت تهران
شنبه ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۱): شهر ورشو، یونان - روسیه ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران


*گروه ۲:
شنبه ۹ ژوئن (۲۰ خرداد ۱۳۹۱): شهر خارکیف، هلند - دانمارک ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
شنبه ۹ ژوئن (۲۰ خرداد ۱۳۹۱): شهر لوویو، آلمان - پرتغال ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

چهارشنبه: ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۳۹۱): شهر لوویو، دانمارک - پرتغال ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
چهارشنبه:‌۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۳۹۱): شهر خارکیف، هلند - آلمان ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

یکشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۱): شهر خارکیف، پرتغال - هلند ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران
یکشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۱): شهر لوویو، دانمارک - آلمان ، ساعت ۲۳:۱۵به وقت تهران


*گروه ۳:
یکشنبه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۳۹۱): شهر دانسینگ، اسپانیا - ایتالیا ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
یکشنبه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۳۹۱): شهر پوزن ، ایرلند - کرواسی ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

پنج‌شنبه ۱۴ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۱): شهر پوزن، ایتالیا - کرواسی ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
پنج‌شنبه ۱۴ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۱): شهر دانسینگ، اسپانیا - ایرلند ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

دوشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد ۱۳۹۱): شهر دانسینگ، کرواسی - اسپانیا ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران
دوشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد ۱۳۹۱): شهر پوزن، ایتالیا - ایرلند ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران


*گروه ۴:
دوشنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۳۹۱): شهر دونتسک، ‌فرانسه - انگلیس ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
دوشنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۳۹۱): شهر کیف، اوکراین - سوئد ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

جمعه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۱): شهر کیف، سوئد - انگلیس ، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
جمعه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۳۹۱): شهر دونتسک، اوکراین - فرانسه ، ساعت ۲۳:۱۵به وقت تهران

پنج‌شنبه ۱۹ ژوئن(۳۰ خرداد ۱۳۹۱): شهر دونتسک، انگلیس - اوکراین ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران
پنج‌شنبه ۱۹ ژوئن(۳۰ خرداد ۱۳۹۱): شهر کیف، سوئد - فرانسه ، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران


مرحله یک چهارم نهایی:

بازی A : پنج‌شنبه ۲۱ ژوئن(۱ تیر ۱۳۹۱):‌ شهر ورشو، برنده گروه اول با دوم گروه دو، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

بازی B : جمعه ۲۲ ژوئن (۲ تیر ۱۳۹۱) : شهر دانسینگ ،برنده گروه دو با دوم گروه اول، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

بازی C : شنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر۱۳۹۱):شهر دونتسک، برنده گروه سوم با دوم گروه چهارم، ساعت ۲۳:۱۵به وقت تهران

بازی D : یکشنبه ۲۴ ژوئن (۴ تیر۱۳۹۱):شهر کیف، برنده گروه چهار با دوم گروه سوم، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران


مرحله نیمه‌نهایی:

چهارشنبه ۲۷ ژوئن(7 تیر ۱۳۹۱) / برنده بازی A و C / ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

شهر دونتسک / برنده بازی شهر ورشو با برنده شهر دونتسک

پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن(8 تیر ۱۳۹۱) / برنده بازی B و D / ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران

شهر ورشو / برنده بازی شهر دانسینگ با برنده بازی شهر کیف


مرحله فینال:

یکشنبه اول جولای (۱۱ تیر ۱۳۹۱) شهر کیف ، برندگان بازی مرحله نیمه نهایی، ساعت ۲۳:۱۵ 

برنامه مسابقات مرحله گروهی به ترتیب روزهای برگزاری


جدول کامل مسابقات مرحله گروهی این رقابت ها به شرح زیر است:


۱۹ خرداد 1391
گروه A:
*
لهستان - یونان / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
روسیه - جمهوری چک / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۰ خرداد 1391
گروه B:
* هلند - دانمارک / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
آلمان - پرتغال / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۱ خرداد 1391
گروه C:
* اسپانیا - ایتالیا / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
جمهوری ایرلند - کرواسی / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۲ خرداد 1391
گروه D
* فرانسه - انگلستان / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
اوکراین - سوئد / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۳ خرداد 1391
گروه A
*
یونان - جمهوری چک / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
لهستان - روسیه / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۴ خرداد 1391
گروه B
*
دانمارک - پرتغال / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
هلند - آلمان / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۵ خرداد 1391
گروه C
*
ایتالیا - کرواسی / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
اسپانیا - جمهوری ایرلند / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۶ خرداد 1391
گروه D
*
سوئد - انگلستان / ۲۰:۳۰ به وقت تهران
*
اوکراین - فرانسه / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۷ خرداد 1391
گروه A
*
جمهوری چک - لهستان / ۲۳:۱۵ به وقت تهران
*
یونان - روسیه / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۸ خرداد 1391
گروه B
*
دانمارک - آلمان / ۲۳:۱۵ به وقت تهران
*
پرتغال - هلند / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۲۹ خرداد 1391
گروه C
*
کرواسی - اسپانیا / ۲۳:۱۵ به وقت تهران
*
ایتالیا - جمهوری ایرلند / ۲۳:۱۵ به وقت تهران

۳۰ خرداد 1391
گروه D

* انگلستان - اوکراین /
۲۳:۱۵ به وقت تهران
* سوئد - فرانسه /
۲۳:۱۵ به وقت تهران

لينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/601